Kunstexpositie vier Z-Vlaamingen in Hulst geopend

Hulst – "De mens leeft bij meer dan brood alleen. Lectuur, een goed boek bijvoorbeeld, is ook voedsel. Geestelijk voedsel. Eeen andere vorm van geestelijk voedsel, minstens even belangrijk, is alle makelij en creativiteit die men naast zijn gewone dagelijkse arbeid aan de dag legt. De schilderskunst is zo'n middel." Met een toespraak in deze geest opende de heer J. Neeteson, hoofd van de cvo- school , zaterdagmiddag een expositie van vier Zeeuws-Vlaamingen in de burgerzaal van het Hulster stadhuis. Tot en met maandag 31 juli zijn ruim 30 etsen, aquarellen en schilderijen van Marjan en Jan Colsen uit Hulst, Jac. de Jonge uit Pauluspolder en P.C. Brakman uit Axel, te zien. Bezichtiging van deze kunstwerken is op werkdagen mogelijk van 9 tot 12 en van 2 tot 6 uur, op zaterdag en zondag 's middags van 2 tot 6.
Jac. de Jonge heeft, op uitnodiging van het gemeentebestuur, al eens eerder in de burgerzaal geëxposeerd. Om zijn tachniek en vaardigheid in de schilderkunst beter te ontwikkelen heeft hij de laatste jaren les genomen aan de vrije academie voor beeldende kunsten. Brakman is een autodidact, die als kennis van de Jonge ertoe bewogen is aan de tentoonstelling deel te nemen. Broer en zus Colsen zijn er tenslotte nog bijgekomen. Beiden hebben de academie van Sint-Niklaas (België) doorlopen. Kreeg Jan Colsen vorig jaar als beste leerling de gouden erepenning namens de Belgische overheid toegekend, dit jaar zal aan zijn zuster Marjan deze aanmoedigingsonderscheiding worden uitgereikt.
De heer Neeteson wees er nog op hoe interessant en fijn het feitelijk is om 'mensen van eigen bodem'uit de onmiddelijke omgeving van Hulst de gelegenehied te kunnen bieden om hun werk naar buiten te presenteren.

17 juli 1972